Over Knop Investments

Knop Investments is een ondernemende Nederlandse investeringsmaatschappij gelieerd aan een family office van de familie Pon. We zijn gericht op de lange termijn: die van generaties.

27-06-2022_Knop-Investments_actie_groot-formaat_LSFotografie-28

Missie en Strategie

Knop Investments is - als onderdeel van een family office gelieerd aan de familie Pon - gericht op de lange termijn. Wij ondersteunen ondernemers die onze waarden onderschrijven. We streven naar een duurzaam rendement en bouwen voort op wat we hebben voor toekomstige generaties.

Knop Investments investeert in Nederlandse bedrijven met een operationele winst tussen de €2 miljoen en €15 miljoen. We zijn een generalistische investeerder met speciale aandacht voor actuele thema's zoals grondstoffenschaarste en individuele kwaliteit van leven. Enerzijds zijn dit ondernemingen die actief het gebruik van grondstoffen verminderen, waaronder fossiele brandstoffen. Anderzijds zijn dit bedrijven die een bijdrage leveren aan de individuele kwaliteit van leven, bijvoorbeeld in de vorm van zorg, scholing of gelijkwaardigheid van kansen.

We zijn een actieve aandeelhouder zonder verkoopdrang en zijn op zoek naar een substantieel belang.

27-06-2022_Knop-Investments_actie_groot-formaat_LSFotografie-07

Waarde gedreven investeerder

Als onderdeel van een family office zijn er voor ons drie belangrijke (familie)waarden:

  • Humble & Kind: we zijn bescheiden, maar nooit nederig
  • We are in this together
  • The more we practice, the luckier we get

Belang van diversiteit

De beste besluiten komen voort uit het samenvoegen van verschillende zienswijzen. Bij iedere investering die we doen objectiveren we daarom de diversiteit. Het gaat er immers niet alleen om wat we gaan doen, maar vooral wie dat gaat doen. We objectiveren diversiteit in de breedste zin van het woord.

Transparantie door digitalisering

Digitalisering gaat veel verder dan het openen van een webshop. Iedere supply chain wordt direct of indirect beïnvloed door de transparantie die digitalisering met zich meebrengt. Wij geloven dat transparantie van de waardeketen de beste bedrijven altijd laat bovendrijven.

We zijn bescheiden maar nooit nederig

Investment criteria

We investeren in bedrijven met een hoofdkantoor of sterke binding met Nederland

Als family office zijn wij verbonden met Nederland. Wij denken daarom met onze achtergrond en ons netwerk aan Nederlandse bedrijven waarde toe te kunnen voegen.

We investeren in operationeel winstgevende bedrijven

Knop Investments investeert in Nederlandse bedrijven met een operationele winst tussen de €2 miljoen en €15 miljoen, maar we blijven flexibel als de situatie daar om vraagt.

We hebben een focus op duurzaamheid

We zijn een generalistische investeerder met speciale aandacht voor actuele thema's als grondstoffenschaarste en individuele kwaliteit van leven. Graag willen wij via onze deelnemingen bijdragen aan een vermindering in het gebruik van grondstoffen en het beperken van schadelijke uitstoot of aan het ondersteunen van de individuele kwaliteit van leven.

We investeren alleen als we een substantieel belang kunnen krijgen

We zijn een actieve aandeelhouder zonder verkoopdrang en zijn daarom op zoek naar een substantieel belang. Wij geloven dat dit ons als investeerder in staat stelt impact te maken en waarde toe te voegen aan onze deelnemingen.